سخنرانی اول:
کارگران ساختمانی در گل نبشته‌های تخت جمشید
دکتر عبدالمجید ارفعی

سخنرانی دوم:
بعد از زلزله: تهدیدها، تنگناها و فرصت‌ها
ناصر نوروززاده چگنی

زمان: سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
ساعت: ۱۵ الی ۱۷
مکان: مرکز هنر پژوهش نقش جهان


کمیته آموزش ایکوموس ایران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام