نشست اول:
سخنرانان:
شهلا اعزازی جامعه شناس 
شیوا دولت آبادی

نشست سوم:
شیما قوشه

نشست سوم:
فاطمع راکعی 

زمان: یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

ساعت برگزاری: ۱۲ لغایت ۱۸
مکان: خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، سالن شهید چمران


دانشگاه تهران، با همکاری انجمن مطالعات زنان آفاق
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام