سومین جلسه عمومی گروه ترانه تهران

دیدار و گفت‌وگو حول محور:
مشارکت مردمی در حفاظت و احیای رودخانه‌های شهری 

با حضور:
دکنر زهرا گلشنی


زمان: شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۶:۳۰ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری


گروه ترانه تهران
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام