موضوع:
سمینار معماری حقیقت نامعلوم
«رابطه سرزمین و افق‌های دوردست در معماری»

سخنران:
بیژن شافعی | معمار و هنرمند، از بنیانگذاران گروه معماری دوران تحول در ایران، مدیر عامل دفتر طراحی و ساخت «خانه هفت ما»، از موسسین خانه فیلم معماری و معمار پروژه‌های متعددی همچون طراحی و بازسازی خانه هنرمندان


زمان: پنجشنبه/ ۲۳ آذرماه/۱۳۹۶
مکان: مرکز همایش‌های دانشگاه معماری و هنر پارس
ساعت‌برگزاری: ۱۷:۱۵


دانشگاه معماری و هنر پارس

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام