نمایش مستند قصه بولوار
در یازدهمین جشنواره سینما حقیقت


زمان: سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه ۲۴ آذرماه ۲۰:۴۵
مکان: پردیس سینمایی چهارسو


پژوهش، کارگردانی و تدوین: داود اشرفی
گفتار متن:  داود اشرفی، روژیا فروهر با تشکر از امیرحسین خورشید فر
گوینده گفتار متن: سعید چنگیزیان
طراحی صدا و صداگداری: بهرنگ میرزایی 
تهیه کننده: موسسه هنرهای تصوریری راش 
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام