سلسله نشست‌های انجمن مرمت دانشگاه تهران
نشست «بررسی طراحی، انطباق‌پذیری و استفاده مجدد از پالایشگاه‌های نفتی به‌ موزه»

سخنران:
دکتر نعمت الهی؛ مدیر مرکز استاد و موزه‌های نفت

در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار موزه در دنیا فعالیت دارند که بیش از دویست واحد آنها را موزه های نفت تشکیل می دهند که حدود یک صد مورد از آنها در کشور آمریکا قرار دارد. این تعداد از موزه در جهان بر اهمیت موزه و نقش آن ها در ایجاد تحولات علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد تا جایی که به عنوان معتبرترین و مهم ترین نهاد فرهنگی محسوب می شوند.
موزه به عنوان نهادی چند وجهی وظیفه دارد در جهانی که همواره متحول می شود، نیروی درک همیشه جدیدی را در اتصال میان گذشته و آینده پیدا کند. همچنین مخاطب خود را جدای از سن، میزان دانش و آگاهی در تعامل با موضوع به درک و شهود برساند که باورپذیری وجه تمایز آن با دیگر نهادهای آموزشی است. از دیگر سو تلاش می کند تا مرکزی برای تعامل فکری باشد و زمینه مهم ترین اتفاقات فرهنگی، هنری و علمی را ایجاد کند و به پشتوانه آرشیو غنی از اسناد و آثار ملموس به جای مانده و بر خورداری از کتابخانه تخصصی، شرایط انجام مهم ترین پژوهش ها را نیز فراهم کند. حفظ حافظه تاریخی نیز از دیگر رسالت های آن به شمار می رود. از این رو باید راه هایی را جستجو کند تا مردم با آثار به نمایش درآمده در آن ارتباط برقرار کرده و پیام نهفته در آن شنیده شود.

بیراه نیست اگر گفته شود که صنعت نفت در دنیای معاصر، اهمیتی به مراتب سنگین تر از صنایع و پدیده های دیگر پیدا کرده، به گونه ای که منشا بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی، صنعتی و سیاسی شده است و تاریخ جهان بخصوص کشورمان ایران در یکصدسال اخیر به شدت تحت تاثیر این ماده بوده است.
طرح موزه های صنعت نفت که برنامه ریزی آن از ۲۹ دیماه سال ۱۳۹۲ پس از دستور وزیر وقت نفت، بیژن زنگنه آغاز شد، از برجسته ترین طرح های فرهنگی کشور به شمار می آید.

بازدید از مناطق عملیاتی نفتی در سطح کشور و بررسی موقعیت های مناسب به منظور امکان سنجی برای ایجاد موزه از جمله اقدامات اولیه دفتر موزه های صنعت نفت بود که طی آن مقرر شد در سه شهر مسجدسلیمان، آبادان و تهران موزه ایجاد شود و برای هر یک از آنها، رویکرد ویژه ای تعریف شد که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته شده است. موزه نفت غرب کشور در کرمانشاه، باغ موزه نفت کرمان، موزه نفت مشهد و موزه بنزین خانه دروازه دولت تهران از دیگر موزه هایی هستند که به فهرست موزه های فوق اضافه شده است. گفتنی است که ماموریت موزه های صنعت نفت فقط به آشنایی مردم با تاریخچه و تحولات این صنعت و ثبت و نگهداری مستندات مربوط به آن ختم نمی شود. امروزه ابعاد فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی اینگونه موزه ها از اولویت های دست اندرکاران بوده و از بعد اقتصادی، درآمدزایی از طریق جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

زمان: چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۵
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری و شهرسازی، سالن قضاوت دکتری شهرسازی

انجمن علمی مرمت بافت و بنای دانشگاه تهران

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام