موضوع: پخش مستند مادرکشی

سخنران: 
دکتر سید حسین بحرینی | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پنل:
مهندس محمد درویش | عضو هیئت علمی و مسئول گروه اقتصاد- اجتماعی در بخش تحقیقات بیابانی
دکتر کمیل سوهانی | کارگردان
دکتر بیژن کلهرنیا | عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
دکتر کاوه معصوی | پژوهشگر مسائل اجتماعی آب، اقتصاد روستایی و آمایش‌سرزمین


زمان: دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان: پردیس‌هنرهای زیبا، تالار آوینی


دانشگاه تهران
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام