نشست پنجم:
حکمروایی نوآورانه: شهرهای آزاد
(شعار روز جهانی شهرسازی)

با حضور و سخرانی:
دکتر محمدسعید ایزدی | معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حسن سجادزاده | مدیر گروه طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا
دکتر مهشید صحی‌زاده | عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر ابراهیم مولوی | رئیس شورای شهر همدان
دکتر اسداله نقدی| عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دبیران اجرایی: مهسا اردلان، ولی اله نوروزی

* رزرو و ثبت نام جهت حضور الزامی میباشد.
* علاقمندان می توانند جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره ۰۹۳۷۸۳۱۰۵۴۰ ارسال نمایند.
* اولویت حضور با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
* ارائه گواهی حضور به شرکت کنندگان

زمان: چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: همدان، میدان فلسطین، آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان


انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه بوعلی‌سینا

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام