نشست «چالش‌های استقرار مجتمع‌های تجاری چندمنظوره بزرگ (Shopping Mall) در تعارض با فضاهای شهری»

– معرفی پروزه مجموعه تجاری تفریحی بام لند
– پیامدهای فرهنگی اجتماعی گسترش مال ها در تهران

اعضای پنل:
– دکتر مرتضی ادیب؛ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
– مهندس محسن خراسانی زاده؛ استادیار بازنشسته گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر عباس کاظمی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
– دکتر محمدحسین شریف زادگان؛ استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر مرتضی قورچی؛ استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
– مهندس مریم یوسفی؛ کارشناس ارشد معماری منظر

دبیر نشست: دکتر سحر ندایی طوسی؛ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی


زمان: سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، تالار دلبری

انجمن علمی گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام