موضوع:
شانزدهمین نشست گفتمان شهر
مبانی مدیریت شهری

سخنران:
دکتر سیدمهدی درهمی
(مدرس و پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی شهری


زمان: چهارشنبه ۲۶ مهرماه۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۷
مکان: پژوهشکده نوین شهزس معنوی ثامن، سناباد۴۱، تقاطع اول سمت راست، شماره ۳۴

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام