نشست ششم
موضوع:
باغ ایرانی؛ از منظر معماری ایران 

سخنران:
محمدرضا حائری مازندرانی 


زمان: پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۶
مکان: اصفهان، خیابان مسجد، خیابان آیت‌اله بیدآبادی، موزه حمام علیقلی آقا

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام