گاهی پیش می‌آید که معماران برای یافتن ایده در طراحی‌های خود یا به دنبال چها‌رچوبی انتقادی به جست‌و‌جو در میان آرای اندیشمندان در فلسفه و تئوری می‌پردازند. با اینکه دانشجویان معمارای و معماران می‌توانند به متون اصلی این نویسندگان رجوع کنند، اما این امر می‌تواند منجر به دریافتی ناقص از این متون بدون درک کانتکستشان شود. مجموعه‌ی اندیشمندان برای معماری[۲] که توسط انتشارات راتلج منتشر شده، در راستای این هدف تدوین و گردآوری شده است.  این مجموعه، ارائه‌ای مشخص و واضحی از آرای متفکران کلیدی است که تفکراتشان به حوزه‌ی معماری هم راه یافته است و در شکل‌گیری تئوری و گفتمان‌های متعدد موثر بوده است. هر جلد از این مجموعه، اندیشه‌ای مرتبط با حوزه‌ی معماری را در بخشی از آثار متفکران در نظر می‏‌گیرد و به معرفی کتاب‏ها و مقالات مهمی می‌‏پردازد که در رمزگشایی اصطلاحات مرتبط موثرند و همچنین، ارجاعی سریع برای مطالعه‌ی بیشتر فراهم می‌کند. این مجموعه به ویژه برای آن دسته از مخاطبانی مفید است که فهم متون فلسفی برایشان دشوار بوده یا اینکه نمی‌دانند مسیر مطالعاتی خود را از کجا باید آغاز کنند.

کتاب «دریدا برای معماران[۱]» هفتمین شماره ازاین مجموعه است. این کتاب نیز عمده‌ترین تفکرات دریدا در ارتباط با معماری را به طور خلاصه و مشخص بیان می‌کند. با اینکه بخش اعظم فعالیت‌های دریدا در ارتباط با زبان‌شناسی بوده است، تفکرات او ذیل مفاهیم مرتبط با دیکانستراکشن در تئوری‌های معماری وارد شده است. بخش‌های این کتاب شامل موارد زیر هستند:

فصل اول: تفکر درباره‌ی معماری

فصل دوم: زبان و معماری

فصل سوم: بینامتنیت و استعاره

فصل چهارم: دریدا و معماری

فصل پتجم: فضاهای دیگر

فصل ششم: دریدا و پراتیک رادیکال

لازم به ذکر است که این کتاب توسط انتشارات فکر نو و در مجموعه‌ی «اندیشمندانی برای معماران» در حال ترجمه و چاپ است.

[۱] Derrida for Architects

[۲] Thinkers for Architects

 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام