نشست روز باغ ایرانی 
به‌هراه رونمایی شماره ۵ (سالگرد) مجله ویلا


زمان: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری

موسسه جهانباغ ایرانیان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام