دومین نشست تاریه اصفهان 
روایت‌های نزدیک داستان علی خدایی
در ملاقات با شهر


زمان: چهارشنبه ۱۹ مهرماه 
ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ 
مکان: خاقانی، حدفاصل، خواجه پطروس و  خیابان وحید جنب کوچه ۳۱ خانه صفوی

خانه صفوی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام