پس از سال‌ها انتشار بالآخره کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی، رویدادی که به نوعی باعث احیای توجه محققین به موضوع باغ ایرانی گردید، منتشر خواهد شد.

در حاشیه نمایشگاه گلگشت که به کوشش فریار جواهریان این روزها در کاخ گلستان در جریان است، کتاب گلگشت ایرانی و کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی باغ ایرانی رونمایی خواهد گردید.

زمان:۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ صبح

مکان:کاخ موزه گلستان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام