نشست بازار تاریخی و تبریز معاصر


زمان: چهارشنبه ۲۹ شهریورماه
مکان: سالن اجتماعات موزه آدربایجان


انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام