اگر در طراحی‌هایمان افراد ناتوان را درنظر بگیریم، همگی سود می‌بریم

الیز روی معتقد است که بزرگ‌ترین هدیه زندگی‌اش، از دست دادن قدرت شنوایی‌اش بوده. این وکیل و طراح بر این باور است که ناشنوا بودن موجب می‌شود تا جهان را به طرز متفاوتی تجربه کند و آن را تغییر دهد. این دیدگاهی است که باعث می‌شود بتوانیم برخی از بزرگ‌ترین مشکلات جهان را حل کنیم. همان‌طور که وی می‌گوید:

وقتی اول برای معلولان طراحی کنیم، به راه‌حل‌هایی می‌رسیم که اغلب بهتر از زمانی هست که برای افراد معمولی طراحی می‌کنیم.

منبع: TedTalk

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام