کارگاه رویداد فرم

سخنرانان: 
دکتر علیرضا رضوانی
مهندس جعفراعرابی
دکتر احسان جبروتی

زمان: جمعه ۱۷ شهریور ماه 
ساعت برگزاری: ۹:۳۰ الی ۱۲
مکان: سالن آمفی تئاتر، ساختمان نظام مهندسی خراسان رضوی


گروه طرح و توسعه تجدید

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام