دومین نشست طرح معماری خوب با موضوع «معماری و مردم ؛ رابطه متقابل»

سخنرانان:
– مهندس سید محمد بهشتی/ معماری خوب، یک زبان مشنرک
– دکتر محمد سعید ایزدی/ چالش های سار و کاری معمار کاربر و بستر جامعه
– دکتر شهاب میرزاییان/ از موتولوگ تا مالتیلوگ

* حضور برای همه آزاد و رایگان است.
* به دلیل محدودیت فضا، رزرو الزامی است.
* جهت رزرو goodarchitecture@isia.ir


زمان: پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان معماری و شهر

موسسه مطالعات راهبردی معماری

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام