من آن را بخشی از مأموریتم برای مستندسازی چیزهایی که در هنگ‌کنگ در حال ناپدید شدن بودند می‌پنداشتم؛ که در درجه اول دلیلش نوسازی شهری بود.

در این فیلم کوتاه، عکاس مایکل ولف[۱]، از دیدگاه و ایده اصلی مجموعه شگفت‌انگیز عکس (معماری تراکم[۲]) می‌گوید که در آن، او به ثبت تصاویری با مقیاس عظیم و پیچیدگی‌های باورنکردنی شهر هنگ‌کنگ پرداخته است.

پس از ۹ سال زندگی در این شهر و مسافرت به آنجا برای کار، ولف از وضعیت ناخوشایند چیزی که نظر او را واداشت تا به اطراف خود توجه کند می‌گوید.


[۱] Michael Wolf

[۲] Architecture of Density

منبع: ArchDaily

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام