قصه شهر بیست و پنجم
مضوع:
شهر هوشمند؛ شهر داده محور
سخنران:
نشید نبیان/ دکترای طراحی از دانشگاه هاروارد


زمان: ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶
مکان: سنباد ۴۱، چهارراه اول، سمت‌راست، پژوهشکده ثامن

پژوهشکده ثامن

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام