موضوع: 
اولین سمینار تخصصی معماری و طراحی شهری زمینه‌گرا
سخنرانان:
دکتر نصراله آبادیان، شهردار منطقه۱۱
دکتر سهیلا صادق‌زاده۷ مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

اعضای پنل:
دکتر سینا رزاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی
دکتر احسان رنجبز عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
دکتر پیام کردستانی، مدرس دانشگاه


زمان: سه‌شنبه ۱۷مردادماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ الی ۲۰
مکان: خیابان ولیعصر، بعد از پل امیر بهادر، خیابان بشیری، انجمن آثار مفاخر

شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۱

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام