مرکز مطالعات CITA در آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا دانمارک فراخوان جذب دانشجوی دکتری با بورسیه کامل برای رشته ساخت دیجیتالی با عنوان «طراحی برای ساخت و مونتاژ »‌ ارائه کرده است.

فرصت ارسال مدارک: انتهای جولای ٢٠١٧ 

طول دوره تحصیلی: سه سال 

فراخوان اولیه: آگوست ٢٠١٧

فراخوان جدید: پائیز ٢٠١٧ یا دیرتر

مکان:دانشجوی پذیرفته شده در یگ گروه پژوهشی دکتری مشغول به کار خواهد شد و در طول این دوره در دو فرصت مطالعاتی کوتاه مدت از پیش مشخص شده در شرکت‌های حرفه ای و مرتبط با موضوع، در کشور سوئیس شرکت خواهد کرد.


آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا دانمارک KADK

اطلاعات بیشتر: candidate

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام