سلسه نشست‌های پژوهشی لابراتوار دکتری نظری
موضوع:
اساطیر و زبان مشترک ایران و ارمنستان

مقالات:
ارمنستان در گزار از اشکانی به ساسانی/ محمد کلهر، دکتری تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
اساطیر و زبان مشترک ایران و ارمنستان/ علی نیکویی، پژوهش‌هنر، پژوهشکده نظر

میزگرد:
شهره جوادی؛ دکتری تاریخ هنر، دانشگاه تهران
ناصر براتی؛ دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
سید امیر منصوری؛ دکتری مطالعات شهری با گرایش منظر دانشگاه تهران 


زمان: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ 
ساعت: ۱۴ الی ۱۶
مکان: خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

گالری هنر و پژوهش نظرگاه

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام