نشست آبادانی مشهد
نشست چهارم:
ناکارآمدی فضاهای شهری

باحضور:
دکتر هادی خانیکی/ریئس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دکتر وحید ابراهیمی/ عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه اقبال لاهوری

زمان برگزاری: شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۶
ساعت: ۲۲ الی ۲۳:۳۰
مکان: مشهد، احمدآباد، پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان
سناباد
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام