در این سخنرانی پر احساس، ماجورا کارتر برنده‌ی جایزه مک آرتور، مبارزه‌ی خود را برای عدالت محیطی در برانکس جنوبی شرح می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه محله‌هایی با اقلیت‌های نژادی به دنبال وضع قانون‌های نادرست شهری بیشتر رنج می‌برند و آسیب می‌بینند.

منبع:TedTalk

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام