دهکده‌های روستایی متروکه می‌شوند، چون میلیاردها انسان دسته‌دسته روانه‌ی شهرها هستند تا در اردوگاه‌های شلوغ و کثیف اقامت کنند. استوارت برَند می‌گوید که این خوب است. چرا؟ در سه دقیقه آینده خواهید فهمید.

منبع:TedTalk

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام