موضوع:
سلسله نشست‌های پطوهشی لابراتوار پکتری نظر
پایداری اکولوژیک و مسکن

مقالات:
عوامل موثر بر چینش محوطه مسکن روستایی گیلان/ مژگان خاکپور، دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری گیلان 

تاثیرات فاکتورهای فرهنگی- اجتماعی بر پایداری اکولوژیک/ زهرا پور سلیمان، پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر و معماری و شهرسازی نظر

میزگرد:
مهدی شیبانی
ناصر براتی
سیدامیر منصوری


زمان: ۶ خردادماه ۱۳۹۶
مکان: تهران خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳


پژوهشکده نظر

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام