موضوع:
آیین رونمایی از کتاب «بازار در شهر اسلامی»

گردآورنده: محمد قاری‌پور
مترجم: خیزران اسماعیل زاده
 نمایش فیلم مستند چهارسوق: سیروس حصاری
یادی از حاج حسین ملک: سید مجتبی جسینی
بازار تهران: عبداله انوار
بازارهای ایران: جسین سلطان‌زاده
سنت مشارکت در بازار: اکبر تقی‌زاده
معرفی کتاب: خیزران اسماعیل‌زاده، حشمت‌اله انتخابی


زمان: سه‌شنبه ۲ خردادماه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: پیاده راه میدان مشق، کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک


نقش مانل، معمارنت، 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام