موضوع: 
اکران مستند اصفهان در بوق کارخانه‌ها 
فیلمی از: بهروز ملبوس‌باف

زمان: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 
ساعت‌برگزاری: ۱۰
مکان: باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سالن تماشاخانه
*حضور برای عموم آزاد است

انجمن علمی مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام