موضوع:
 آسیب شناسی نقش دانشگاه در مدیریت شهری از نظر تا عمل

سخنرانان:
دکتر محمدهادی مهدی‌نیا
دکتر ناصر محسنی
دکتر حسین معروفی
دکتر سیدالحسینی
دکتر مریم استادی
مهندس مزدا نوبری
دکتر معصومه برقچی
دکتر محمدرضا مبهوت
دکتر شهاب‌الدین سعیدیان


زمان:
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷ الی ۲۰
محل‌برگزاری: خیابان استاد یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام