موضوع:
کرسول و معماری متقدم مسلمانان

سخنران:
مهدی گلچین عارفی

زمان:
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ 
ساعت: ۱۰:۳۰
مکان: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران


انجمن علمی مطالعات معماری ایران، دانشگاه تهران
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام