سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی/ دانشگاه کاشان
همایش ملی مطالعه و شناخت باغ‌های تاریخی منطقه کاشان

مستندسازی گونه‌ها
بازیابی طرح و خصوصیات باع‌های از بین رفته
دیگر نمونه‌های منظر سازی تاریخی
فنون و سنت های محلی
سیز تحول و گونه‌شانسی باغ‌ها
تصویر باغ در هنرهای سنتی
مطالعات باستان شناختی

آدرس: کاشان بلوار رواندی، دانشگاه کاشان، مرکز پژوهشی کاشان شناسی
تلفن:  ۰۳۱-۵۵۹۱۲۷۹۰
زمان: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام