انجمن علمی انسان‌شناسی
موضوع:
ماهیت مسئله‌ی شهری و جایگاه دانشگاه 

سخنران:
آیدین ترکمه
ایمان واققی

زمان: یکشنبه سوم‌ اردیبهشت ساعت: ۱۷
مکان: دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام