دانشگاه شهید بهشتی
موضوع:
شکوه کاشی کاری در پرداخت معماری ایرانی (دوران اسلامی)

سخنران:
کیانوش معتمدی (پژوهشگر هنرهای ایرانی اسلامی

زمان: ۳ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۴ تا ۱۸
مکان: سالن شهید دلبری، دانشکده معماری
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام