جامعه مهندس معماری داخلی ایران
موضوع:  
مبانی فضاهای مردم محور معاصر در معماری نروژ

سخنران:
کارال کواران/ معمار و طراح شهری، دانش آموخته‌ی مدرسه‌ی معماری بوزار پاریس ملکه

زمان: یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ ساعت: ۱۷ تا ۱۹
مکان: خیابان طالقانی، نبش شمال غربی میدان فلسطین، سالن پژوهشکده باقر العلوم
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام