دانشگاه شهید بهشتی
موضوع:
جلسه معارفه و شرح نرم افزار «Mental Map Analyzer»

سخنران: 
فرشید آرام، پژوهشگر دکتری دانشگاه شهید بهشتی و مبدع نرم‌افزا  «Mental Map Analyzer»

زمان: شنبه، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ تا ۱۴
مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گروه شهرسازی، سمیناری ۱۲
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام