برگزار کننده:competitions.archi

دلیل انتخاب و اجرای این مسابقه پاسخ به این سوال استکه : برای کاهش گسترش شهرها ، چگونه ما میتوانیم مسکن را با حفظ ساختمانهای موجود ، تشویق معماری ، تنوع اجتماعی و برنامه ریزی و ساخت و ساز پایدار متراکم تر کنیم ؟

هدف از این مسابقه بازسازی مجموعه ساختمانهای موجود بوسیله بهبود قابل توجهی را برای راحتی ساکنان این ساختمانها ، به ویژه با کار بر روی عملکرد گرمایشی و ایجاد فضای خصوصی و عمومی اضافی از طریق مراحل زیر میباشد :

 • ارتفاعات
 • گسترش عرضی
 • طبقات خالی
 • استفاده از ورودیها

چالش‌ها بر روی موارد زیر انجام می‌شود :

 • کیفیت معماری در زمینه خاص در یکپارچه سازی شهری
 • بتن آرمه و نشانهای پایدار قابل اندازه گیری در پروژه ها

معیارهای ارزیابی

معیارهایی که طرحهای ارائه شده بر اساس آن ارزیابی می گردند :

 • منطقه انتخاب شده مناسب این پروژه باشد .
 • کیفیت معماری در منطقه خاص از یکپارچگی شهری .
 • افزایش استفاده از مناطق انتخاب شده .
 • کیفیت محیط انتخاب شده در پاسخ به :
 • بوم شناسی
 • انرژی و تعمیر و نگهداری
 • مدیریت آب
 • آسایش ساکنین
 • حمل و نقل و مسائل اجتماعی

الزامات

 • زبان مسابقه انگلیسی است .
 • افراد به صورت انفرادی و گروهی که شامل ۴ نفر میباشد میتوانند در این مسابقه شرکت کنند .

جوایز

 • مبلغ ۵۰۰۰ یورو که با صلاحدید هیئت داوران تقسیم میشود .

تاریخ ثبت نام و ارسال آثار:

 • ۱۲ جون ۲۰۱۷

لینک ثبت نام:sustainable Building Competition – ۴th Edition

 

منبع: معماری و زندگی

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام