برگزار کننده:  مانِ معماران

داوران:
_ علی شیخ الاسلام (گروه کاما)
_ هیوا اعتمادی (گروه کاما)
_ الهام گرامی زاده نایینی (دفتر فرایند منطقی)

معیارهای داوری:
⁃ ارائه ایده‌هایی که بتواند با توجه به کوچکی فضا ، تاثیرگذار بوده و بدون اضافه گویی، کیفیات فضا را افزایش دهد.
⁃ پرهیز از بزک کردن و تزیینات غیر ضروری 
⁃ توجه به استانداردها و ویژگی‌های عملکردی موضوع مسابقه
⁃ توجه به گرافیک محیطی و هویت بصری (visual identity) در کنار ایده‌ها معمارانه
⁃ توجه به مخاطبین اصلی مطب -نوزادان و کودکان -و ارائه ایده‌هایز که به آرامش فضا بی‌افزاید

مدیریت اجرا:
دفتر excellent ,شاخه اجرایی دفتر الشتر


خواسته‌های کارفرما:
⁃ اتاق پزشک با میز کار بزرگ ، یخچال کوچک، تخت معاینه کودک، فضای نشستن والدین
⁃ فضای انتظار مراجعین، فضایی جهت شیردهی مادران ، فضایی جهت تعویض پوشک
⁃ فضای کار منشی مطب، کمد جهت فایل بیماران
⁃ سرویس بهداشتی 
⁃ سینک شست و شوی ظروف، آبگرمکن
⁃ فضایی برای جارو و تی شستشو

مدارک مسابقه طراحی داخلی مطب «برای کودکان، FOR KIDS»


برنامه زمانبندی:
اعلام برنامه :٢۴ فروردین ٩۶
تحویل مدارک: ٧ اردیبهشت٩۶ 
جلسه داوری و اعلام برنده: ٨ اردیبهشت ٩۶
 انجام اصلاحات مورد نیاز وتکمیل مدارک اجرایی توسط برنده مسابقه با نظارت مدیر اجرایی و شروع اجرا: ١٢اردیبهشت ٩۶  
تکمیل پروژه جهت بهره برداری: ٢۵ خرداد ٩۶  

جوایز:
برنده اول: سه سکه بهار آزادی و اجرای طرح
برنده دوم تا پنجم: لوح تقدیر و گواهی شرکت در مسابقه با امضای داوران
|

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام