نشست سیزدهم از سلسله نشستهای ایرانشهر

وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)

سیزدهمین نشست با موضوع:
«بنیادهای هویت ملی ایرانی»

سخنران:
دکتر حمید احمدی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: سه‌شنبه ۵ مرداد ماه ۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام