شماره نهم شهرت، هم اکنون در کتابفروشی های پرهام، پیام،اختران، هنوز، ترنجستان سروش، شهر کتاب مرکزی، افق، کافه گرامافون، چشمه کوروش، هم کافه، کافه کتاب دورهمی، چشمه، کتاب داستان (فرهنگسرای رسانه)، باسمه (خانه هنرمندان)، شهرکتاب البرز، نشر مرکز، کانون معماران، کافه تمینو، کافه نال و خانه کتاب؛

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام