شورای «شهر مردم»
موضوع:
نشست شورای «شهر مردم»، امکانات و محدودیت‌ها

سخنرانان:
دکتر مراد ثقفی:
از قانون اساسی به قانون وظائف و انتخابات شوراها.
دکتر حسین راغفر: معضلی به نام فقر شهری.
یاشار سلطانی: گام‌های اول برای مبارزه با فساد در شهرداری.
محمدرضا حائری، معمار و شهرساز: چگونه طرح جامع تهران به انحراف کشیده شد؟

زمان:
پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴الی ۱۶
 مکان: بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان برادران مظفر، نبش کوچه شهید ذاکری، پلاک ۱۲۶، مؤسسه دین و اقتصاد
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام