دانشگاه علم و صنعت ایران
ارائه نظریه‌ای جدید با عنوان:
«نسبت اسلام با فرایندهای انسانی»

طرح مدلی «بنیادی- کاربردی»
در «ساختار، منابع، مبانی و ارزیابی»
آثار «هنری، معماری و شهرسازی از منظر اسلامی»
با ارائه «راهبردها، راه کارها، راه حل ها و نقد فرایندهای انسانی»

ارائه کننده: عبدالحمید نقره کار

«نظریه سلام (salam)»

زمان: سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
ساعت: ۱۳:۳۰
مکان: دانشکده معماری و شهرسازی؛ سالن شهید مداح
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام