انجمن مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی
موضوع:
تبیین نظام هندسه سازه‌ای در منطقه انتقال گنبدهای ایرانی

سخنران:
مهندس حجت گلچین

زمان: دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
مکان: پردیس هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی، آتلیه ۳

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام