انجمن علمی مدیریت دولتی با همکاری انجمن علمی مدیریت بیمه و مدیریت شهری
موضوع:
آسیب شناسی مدیریت شهری با تاکید بر حادثه پلاسکو

باحضور:
علیرضا دبیر
غلامرضا کاظمیان شیروان
داوود حسین پور
مهندس محمود قدیری
بهروز اسدنژاد
فاطمه دانشور
مهرداد صباغی
نماینده‌ی بیمه‌ی ایران و نمایندگانی از آنش نشانی

زمان: یکشنبه ۱۵ اسفندماه
ساعت: ۱۱۳ تا ۱۵
مکان: دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشکده مدریرت و حسابداری/ سالن شوراها
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام