نگاهی به گزیده آثار استودیو RCR برگزیده‌ی پریتزکر ۲۰۱۷

Bathing Pavilion Tossols Basil, Olot. Girona 1995 . 1998Rough Rock Park, Les Preses. Girona 1997 . 2004Rough Rock Park, Les Preses. Girona 1997 . 2004Rough Rock Park, Les Preses. Girona 1997 . 2004Rough Rock Park, Les Preses. Girona 1997 . 2004Forest park, Begur. Girona 1998 . 2005Pond and exteriors in "La Vila" de Trincheria, Bianya. Girona 2002 . 2003Pond and exteriors in "La Vila" de Trincheria, Bianya. Girona 2002 . 2003La Lira theatre public domain, Ripoll. Girona 2003 . 2011Vilartagues Secondary School, Sant Feliu de Guíxols. Girona 1995 . 1999Law Faculty, Girona University. Girona 1995 . 1999"Els Colors" Kindergarten, Manlleu. Barcelona 2001 . 2004"El petit comte" Kindergarten, Besalú. Girona 2005 . 2010"Ecole du soleil" School, Font Romeu. França 2010 . 2014"Ecole du soleil" School, Font Romeu. França 2010 . 2014"Ecole du soleil" School, Font Romeu. França 2010 . 2014"Ecole du soleil" School, Font Romeu. França 2010 . 2014"Ecole du soleil" School, Font Romeu. França 2010 . 2014رستوران لاس کولز. © Hisao Suzukiرستوران لاس کولز. © Hisao Suzukiرستوران لاس کولز. © Hisao Suzukiتئاتر عمومی روباز لا لیرا. © Hisao Suzukiتئاتر عمومی روباز لا لیرا. © Hisao Suzukiتئاتر عمومی روباز لا لیرا. © Hisao Suzukiمرکز هنری لا کوزین در فرانسه. © Hisao Suzukiمرکز هنری لا کوزین در فرانسه. © Hisao Suzukiمرکز هنری لا کوزین در فرانسه. © Hisao SuzukiRecretation and culture zones, Riudaura. Girona 1994 . 1999Recretation and culture zones, Riudaura. Girona 1994 . 1999Recretation and culture zones, Riudaura. Girona 1994 . 1999Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people's center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni's district. Barcelona 2002 . 2007Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people's center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni's district. Barcelona 2002 . 2007Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people's center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni's district. Barcelona 2002 . 2007Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people's center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni's district. Barcelona 2002 . 2007Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people's center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni's district. Barcelona 2002 . 2007مهدکودک ال پتیت کومته. © Hisao Suzukiمهدکودک ال پتیت کومته. © Hisao Suzukiمهدکودک ال پتیت کومته. © Hisao Suzukiشراب‌سازی بل-یاک. © Hisao Suzukiشراب‌سازی بل-یاک. © Hisao Suzukiشراب‌سازی بل-یاک. © Hisao Suzukiلاراتورا باربری. © Hisao Suzukiلاراتورا باربری. © Hisao Suzukiلاراتورا باربری. © Hisao Suzuki Soulages Museum, Rodez. França 2008 . 2014 Soulages Museum, Rodez. França 2008 . 2014 Soulages Museum, Rodez. França 2008 . 2014 Soulages Museum, Rodez. França 2008 . 2014 Soulages Museum, Rodez. França 2008 . 2014"La Cuisine" Art Centre, castle of Nègrepelisse. France 2009 . 2014"La Cuisine" Art Centre, castle of Nègrepelisse. France 2009 . 2014"La Cuisine" Art Centre, castle of Nègrepelisse. France 2009 . 2014"La Cuisine" Art Centre, castle of Nègrepelisse. France 2009 . 2014 Waalse Krook Mediatheque, Gent. Belgium 2010 . 2017

رافائل آراندا، کارما پیژم و رامون ویلالتا به‌عنوان برندگان پریتزکر ۲۰۱۷ اعلام شدند. پروژه‌های آن ها بر مادیت و استادکاری تاکید دارد: استفاده‌ی دقیق از رنگ، شفافیت و نور ویژگی آثاری است که انواع کاربری‌ها از مسکن اجتماعی و خانه گرفته تا مهدکودک و کارگاه شراب‌سازی را در بر می‌گیرد. این سه معمار کاتالانی سال ۱۹۸۷ از مدرسه‌ی معماری والس فارغ التحصیل شدند و یک سال پس از آن دفتر «RCR Arquitectes» را راه انداختند. این اولین باری است که جایزه‌ی پریتزکر به سه نفر می‌رسد، و تنها دومین بار-پس از رافائل مونئو در ۱۹۹۶- که معماران اسپانیایی جایزه گرفته‌اند.

پروژه‌های فرهنگی

Waalse Krook Mediatheque, Gent. Belgium 2010 . 2017

“La Cuisine” Art Centre, castle of Nègrepelisse. France2009 . 2014

 Soulages Museum, Rodez. França2008 . 2014

Recretation and culture zones, Riudaura. Girona 1994 . 1999

Sant Antoni-Joan Oliver Library, elderly people’s center and Cándida Pérez gardens, Sant Antoni’s district. Barcelona2002 . 2007

Recretation and culture zones, Riudaura. Girona 1994 . 1999

پروزه‌های آموزشی

“Ecole du soleil” School, Font Romeu. França 2010 . 2014

“Els Colors” Kindergarten, Manlleu. Barcelona2001 . 2004

"Els Colors" Kindergarten, Manlleu. Barcelona 2001 . 2004

“Els Colors” Kindergarten, Manlleu. Barcelona
2001 . 2004

 

Law Faculty, Girona University. Girona1995 . 1999

Law Faculty, Girona University. Girona 1995 . 1999

Law Faculty, Girona University. Girona
1995 . 1999

Vilartagues Secondary School, Sant Feliu de Guíxols. Girona
۱۹۹۵ . ۱۹۹۹

Vilartagues Secondary School, Sant Feliu de Guíxols. Girona 1995 . 1999

Vilartagues Secondary School, Sant Feliu de Guíxols. Girona
1995 . 1999

پروزه‌های طراحی فضاهای عمومی

La Lira theatre public domain, Ripoll. Girona
۲۰۰۳ . ۲۰۱۱

La Lira theatre public domain, Ripoll. Girona 2003 . 2011

La Lira theatre public domain, Ripoll. Girona
2003 . 2011

Pond and exteriors in “La Vila” de Trincheria, Bianya. Girona
۲۰۰۲ . ۲۰۰۳

Forest park, Begur. Girona
۱۹۹۸ . ۲۰۰۵

Forest park, Begur. Girona 1998 . 2005

Forest park, Begur. Girona
1998 . 2005

Rough Rock Park, Les Preses. Girona
۱۹۹۷ . ۲۰۰۴

Plaça Europa 31 Office builiding, Hospitalet de Llobregat. Barcelona
۲۰۰۶ . ۲۰۱۱

 Plaça Europa 31 Office builiding, Hospitalet de Llobregat. Barcelona 2006 . 2011

Plaça Europa 31 Office builiding, Hospitalet de Llobregat. Barcelona
2006 . 2011

Indoor swimming-pool, Manlleu. Barcelona 2001 . 2006

Indoor swimming-pool, Manlleu. Barcelona
2001 . 2006

Indoor pool, Taradell. Barcelona
۲۰۰۴ . ۲۰۱۵

Indoor pool, Taradell. Barcelona 2004 . 2015

Indoor pool, Taradell. Barcelona
2004 . 2015

Bathing Pavilion Tossols Basil, Olot. Girona
۱۹۹۵ . ۱۹۹۸

Bathing Pavilion Tossols Basil, Olot. Girona 1995 . 1998

Bathing Pavilion Tossols Basil, Olot. Girona
1995 . 1998

اسکیس‌هایی از دفتر معماریRCR Arquitectes

تئاتر عمومی روباز لا لیرا. © Hisao Suzuki

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام