دانشگاه تهران
نشست معماری مهاجران
سمیناری از:
آنا مارایکه وبر ( دانشگاه آخن آلمان)

زمان: دوشتبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: دانشگاه تهران/ پردیس هنرهای زیبا
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام