برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی
فیلمی از: پژوهشکده ثامن
تهیه کننده و کارگردان: حسین آخوندپور
موضوع:
نمایش مستند نسیان
زمان: ۳ اسفندماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴
مکان: تهران انشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام