این فیلم کوتاه تلاش دارد مخاطبین خلاق را به دنبال سخنرانی کوین سالوین پیرامون چگونگی تاثیر الگوریتم ها بر جهان ما جذب کند. این اثر که از سرویس‌های گوگل ارث و استریت ویو به صورت دو بعدی و سه بعدی استفاده کرده،یک دنیای غیر واقعی و غیر منطبق با دنیای واقعی را به تصویر می کشد که این لک ها، پرش ها،تصاویر پیکسلی شده،استعاره از این دارد که ابر شهر های قرن بیست و یکمی ما از نظر فیزیکی تغییر خود را با توجه به نیاز الگوریتم های کامپیوتری منطبق می کنند تا نیاز های کاربران کامپیوتر ها،یعنی انسان ها.

مطالب بیشتری نیست