خانه هنرمندان ایران-کرج
موضوع:
نمایشگاه تدریجی آثار معماری؛ نمایشی از یک همکاری

هنرمندان: 
آرش غلامعلی طهرانی

گالری جانبی:
سید امیر هادوی

به‌کوشش: غزال لعلی
مسئول برنامه: سامان بنایی

زمان: ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه

آئین گشایش: شنبه ۲۳ بهمن‌ماه
ساعت: ۱۶ الی۱۸
زمان بازدید در طول هفته: ۱۰ الی ۱۸

مکان: کرج/ خانه هنرمندان

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام